Chính sách chất lượng

Luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và không ngừng cải tiến để nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ nhằm đem đến cho khách hàng và các bên liên quan sự hài lòng trên cơ sở đảm bảo tính “chính xác - tin cậy - kịp thời - khách quan - bảo mật”

Chính sách chất lượng toàn Công ty

1. Cam kết của Ban Lãnh đạo và toàn thể công ty đối với dịch vụ hiệu chuẩn:
(áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017)
- Đảm bảo tính khách quan và bảo mật trong hoạt động hiệu chuẩn
- Cung cấp kết quả chính xác, độ tin cậy cao, trung thực, khách quan và kịp thời nhằm đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ của phòng Hiệu chuẩn.
- Thực hành chuyên môn tốt về chất lượng dịch vụ hiệu chuẩn.
- Đáp ứng các yêu cầu chính đáng của khách hàng.
- Đầu tư trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất có chất lượng tốt làm cơ sở để nâng cao chất lượng thử nghiệm.
- Tăng cường hợp tác với các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn khác.
- Đào tạo chuyên môn thích hợp cho nhân viên.
- Cung cấp đầy đủ điều kiện, môi trường làm việc thích hợp, an toàn cho nhân viên.
- Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty được xây dựng, thực hiện và thường xuyên nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả thông qua việc xác định rõ mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Tuân thủ, cải tiến thường xuyên các quy trình, hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017 trên nguyên tắc “Công bằng, khách quan và bảo mật”. Tất cả các hoạt động trong phòng hiệu chuẩn đều được chuẩn hoá và giám sát chặt chẽ, các điều không phù hợp đều được phát hiện để khắc phục và cải tiến một cách kịp thời và có hiệu quả.
- Đảm bảo tất cả nhân viên thấu hiểu chính sách chất lượng, nhận thức được mối liên quan và tầm quan trọng các hoạt động của họ trong việc đạt được chính sách và các mục tiêu chất lượng dựa vào năng lực thực tế trên cơ sở được đào tạo, có kỹ năng, có kinh nghiệm thích hợp.

2. Cam kết của Ban Lãnh đạo và toàn thể công ty đối với dịch vụ Thử nghiệm thành thạo
(Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17043:2023)
- Lấy tiêu chí là các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17043 làm chuẩn mực trong mọi hoạt động của hệ thống;
- Cung cấp đầy đủ nguồn lực và phương tiện để duy trì và cải tiến đảm bảo hệ thống luôn được áp dụng và có hiệu lực;
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ Thử nghiệm Thành thạo với các bên tham gia và khách hàng khác đảm bảo “Công bằng, khách quan và bảo mật”;
- Tiêu chí dịch vụ “Chỉ cung cấp chương trình khi mẫu đạt chất lượng thực hiện đúng mọi cam kết với khách hàng”;
- Đảm bảo nhân sự được tiếp cận toàn diện với hệ thống trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ được giao;
- Đảm bảo nhân sự thấu hiểu, áp dụng chủ động và có hiệu lực hệ thống QLCL trong hoạt động của mình;
- Thường xuyên xem xét, cải tiến hệ thống đảm bảo liên tục phù hợp với yêu cầu của khách hàng và các tiêu chuẩn, yêu cầu có liên quan.

3. Cam kết của Ban Lãnh đạo và toàn thể công ty đối với dịch vụ cung cấp chất chuẩn
(Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17034:2016 và ISO/IEC 17025:2017)
- Sản xuất mẫu chuẩn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17034
- Cung cấp đầy đủ nguồn lực, đáp ứng yêu cầu về năng lực để thực hiện công việc liên quan tới hoạt động sản xuất chất chuẩn;
- Đảm bảo nhân sự thấu hiểu, áp dụng chủ động và có hiệu lực hệ thống QLCL;
- Thường xuyên xem xét, cải tiến hệ thống đảm bảo liên tục phù hợp với yêu cầu của khách hàng và các tiêu chuẩn, yêu cầu có liên quan.
- Đảm bảo tính khách quan và bảo mật trong hoạt động thử nghiệm
- Cung cấp kết quả chính xác, độ tin cậy cao, trung thực, khách quan và kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động thử nghiệm của phòng Chất chuẩn.
- Thực hành chuyên môn tốt về chất lượng thử nghiệm.
- Đầu tư trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất có chất lượng tốt làm cơ sở để nâng cao chất lượng thử nghiệm.
- Tăng cường hợp tác với các phòng thử nghiệm khác.
- Đào tạo chuyên môn thích hợp cho nhân viên.
- Cung cấp đầy đủ điều kiện, môi trường làm việc thích hợp, an toàn cho nhân viên.
- Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty được xây dựng, thực hiện và thường xuyên nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả thông qua việc xác định rõ mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Tuân thủ, cải tiến thường xuyên các quy trình, hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017 trên nguyên tắc “Công bằng, khách quan và bảo mật”. Tất cả các hoạt động trong phòng chất chuẩn đều được chuẩn hoá và giám sát chặt chẽ, các điều không phù hợp đều được phát hiện để khắc phục và cải tiến một cách kịp thời và có hiệu quả.
- Đảm bảo tất cả nhân viên thấu hiểu chính sách chất lượng, nhận thức được mối liên quan và tầm quan trọng các hoạt động của họ trong việc đạt được chính sách và các mục tiêu chất lượng dựa vào năng lực thực tế trên cơ sở được đào tạo, có kỹ năng, có kinh nghiệm thích hợp.


 

Văn bản-Pháp luật

28/2023/NĐ-CP

Nghị định 28/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thời gian đăng: 03/06/2023

lượt xem: 192 | lượt tải:31

766-QĐ-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Thời gian đăng: 03/06/2023

lượt xem: 109 | lượt tải:136

674-QĐ-BKHCN

Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Thời gian đăng: 03/06/2023

lượt xem: 116 | lượt tải:135

A00-09

Quy trình giải quyết khiếu nại, phàn nàn

Thời gian đăng: 08/06/2023

lượt xem: 111 | lượt tải:38

109/2018/NĐ-CP

Nghị định 109-2018 Chính phủ

Thời gian đăng: 27/05/2023

lượt xem: 113 | lượt tải:41
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây